Zajišťujeme montáž wallboxů pro váš vůz.

Montáž Wallboxu + kontrola elektroinstalace

Montáž wallboxu na již vyhotovené rozvody například v rámci předchozích stavebních prací, rekonstrukce, nebo při využití kabelů již existující zásuvky na 400V.

Orientační cena instalace včetně žaškolení obsluhy wallboxu se pohybuje kolem 8.800, bez DPH.

Individuální přístup

S každým zákazníkem probereme jeho požadavky a zvolíme řešení na míru.

Zakoupili jste svůj vysněný elektromobil či plug-in hybrid a již Vám stojí v garáži? Určitě jste již také přemýšleli, jak bude probíhat nabíjení. Pomůžeme Vám zvolit správné řešení pro Váš vůz i místo, kde budete vůz nabíjet.

Instalujeme tyto wallboxy od 11-22kW s možností integrace do smart home Loxone

Instalace dobíjecích stanic v Hradci Králové, Pardubicích a okolí

Dotace na wallboxy z projektu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu pro rodinné domy

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat

  • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu
  • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
  • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

Kolik získáte

  • Výše podpory je 15 000 Kč na jeden dobíjecí bod
  • Lze podpořit maximálně 1 dobíjecí bod na jeden rodinný dům

Výtažek z podmínek a technických požadavků

4.4.3 Podoblast D.3 – EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

4.4.3.1 Výše podpory pro podoblast D.3

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 14.

Tabulka 16 – Výše podpory v podoblasti D.3

4.4.3.2 Podmínky pro podoblast D.3

a) Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle
aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě
(popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném
domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl
minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.

b) Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných
norem (včetně plnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon
s ohledem na zdraví osob a jiná zařízení).

c) Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší
k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu.domě (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.

d) Podporované dobíjecí stanice nesmí být komerčně provozovány.

e) Na stejný rodinný dům lze žádat pouze jedenkrát za dobu trvání programů NZU

7.3.7 Minimální rozsah odborného posudku pro podoblasti D.2 – DEŠŤOVKA a


D.3 – EKOMOBILITA

Zpráva o instalaci zařízení/realizaci opatření – je součástí dokumentů předkládaných při doložení
realizace (viz kap. 5.2 Dokumenty požadované k doložení realizace projektu). Formulář je ke stažení
na webových stránkách programu

8.5 Přímé realizační výdaje pro oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

8.5.3 Ekomobilita

Výdaje na pořízení a instalace dobíjecí stanice včetně jejího příslušenství, přívody el. energie včetně
souvisejících prací (výkopy pro ně apod.), napojení do stávajícího rozvaděče, nadřazený řídicí systém
(pokud je instalováno více stanic), případně i na fotovoltaický systém. Výdaje na zřízení parkovacího
místa pro automobil a jiné poplatky (např. navýšení kapacity jističe) zařadit nelze.

Důležitá informace pro žadatele, dotace pokrývá vždy maximálně 50% celkových nákladů. Pokud tedy pořídím Wallbox, včetně projektu, instalace, revize atd. za 30 000,- Kč, dotaci dostanu 15 000,- Kč !