Varianty FVE

Nabídky fotovoltaické elektrárny

Efektivní využití přebytku energie na vytápění a ohřev vody za pomoci této technologie. Minimální akumulace teplé vody je 300 litrů.

Vaše cena po započtení dotace

Přebytky vyrobené elektrické energie zužitkujete pro vytápění domu a ohřev TUV. Možnost kombinace s virtuální baterií.

Vaše cena po započtení dotace

Ukládání energie z přebytků do akumulátorů v době, kdy není spotřeba energie v domě. Díky této kombinaci pokryjte až 80 % nákladů na elektrickou energii.

Vaše cena po započtení dotace

Fotovoltaická elektrárna na klíč v Hradci Králové